เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีมไหน?

#ทีมอาร์ตติส
#ทีมช่วยชีวิต
#ทีมไฮเทค
#ทีมธุรกิจ
#ทีมอินเตอร์